Înscrierea în învăţământul preşcolar:

 Grupa mică
 
INFORMAŢII PRIVIND NUMÂRUL DE LOCURI
privind înscrierea în învăţământul preûcolar 2018
 
Localitatea
Unitatea de învăţământ
Adresa unităţii
Limba de predare
Nr. locuri
Străzi / Adrese arondate
HIDA
Liceul Tehnologic
“Liviu Rebreanu”
str. Mihai Eminescu nr. 7
română
15
Localităţile din
unitatea
administrativ
teritorială a
comunei Hida
RACÎŞ
Şcoala Primară
Racîş
str. Principală nr. 45
6
TRESTIA
Şcoala Primară
Trestia
str. Principală nr. 76
2

Revenire în pagina anterioară