Înscrierea în învăţământul preşcolar:

 Grupa mică
 
INFORMAŢII PRIVIND NUMÂRUL DE LOCURI
privind înscrierea în învăţământul preşcolar 2021
 
Localitatea
Unitatea de învăţământ
Adresa unităţii
Limba de predare
Nr. locuri
Străzi / Adrese arondate
HIDA
Liceul Tehnologic
“Liviu Rebreanu”
str. Mihai Eminescu nr. 7
română
12
Localităţile din
unitatea
administrativ
teritorială a
comunei Hida
RACÎŞ
Şcoala Primară
Racîş
str. Principală nr. 45
5

Revenire în pagina anterioară