Înscrierea în învăţământul primar:

 Clasa pregătitoare
 
INFORMAŢII PRIVIND NUMÂRUL DE LOCURI
privind înscrierea în învăţământul primar 2020
 
Localitatea
Unitatea de învăţământ
Adresa unităţii
Limba de predare
Nr. locuri
Străzi / Adrese arondate
HIDA
Liceul Tehnologic
“Liviu Rebreanu”
str. Mihai Eminescu nr. 7
română
26
Localităţile din
unitatea
administrativ
teritorială a
comunei Hida
RACÎŞ
Şcoala Primară
Racîş
str. Principală nr. 45
6

Revenire în pagina anterioară