Concurs:

  Post vacant - îngrijitor grupă învăţământ preşcolar 2021
  Liceul Tehnologic “Liviu Rebreanu“ Hida
publică un POST VACANT DE ÎGRIJITOR GRUPĂ ÎNVĂŢĂMÂNT PREŞCOLAR - durată nedeterminată, 1,00 normă, pentru GRĂDINIŢA CU PROGRAM PRELUNGIT HIDA.

Adresa privind avizarea demarării procedurii de ocupare a postului aici...
Adresa ISJ Sălaj


Comunicat al Consiliului de Administraţie al Liceului Tehnologic `Liviu Rebreanu~ Hida

      

 În urma cererilor depuse de salariaţii unităţii încadraţi pe fracţiuni de normă, pe perioadă nedeterminată postul este ocupat cu aprobarea Consiliului de Administraţie al unităţii, cu respectarea prevederilor legale, asftel:

  Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, republicat cu modificările şi completările ulterioare:
  - Art. 107. - (1) Angajatorul este obligat ca, în măsura în care este posibil, să ia în considerare cererile salariaţilor de a se transfera fie de la un loc de muncă cu normă întreagă la unul cu fracţiune de normă, fie de la un loc de muncă cu fracţiune de normă la un loc de muncă cu normă întreagă sau de a-şi mări programul de lucru, în cazul în care apare această oportunitate.
  (2) Angajatorul este obligat să informeze la timp cu privire la apariţia unor locuri de muncă cu fracţiune de normă sau cu normă întreagă, pentru a facilita transferurile de la normă întreagă la fracţiune de normă şi invers. Această informare se face printr-un anunţ afişat la sediul angajatorului.
  (3) O copie a anunţului prevăzut la alin. (2) se transmite de îndată sindicatului sau reprezentanţilor salariaţilor.
  (4) Angajatorul asigură, în măsura în care este posibil, accesul la locuri de muncă cu fracţiune de normă la toate nivelurile.


  Contractul colectiv de muncă unic la nivel de sector de activitate învăţământ preuniversitar, înregistrat la M.M.J.S.-D.D.S. sub nr. 435 din data de 17.04.2019

  Art. 19 - Angajatorul este obligat ca, în măsura în care este posibil, să ia în considerare cererile salariaţilor angajaţi cu fracţie de normă/post de a fi încadraţi cu normă/post întreagă/întreg, în cazul în care apare această oportunitate.
  
  În şedinţa din 05.02.2021, Consiliul de Administraţie al unității a hotărât încadrarea cu normă întreagă a salariaților unității, care au depus cerere de întregire a normei de la fracţiune de normă la normă întreagă, în conformitate cu prevederile legale în vigoare, astfel:

  1. Gordea Anamaria - Cererea nr. 91/04.03.2021;
  2. Răcăşan Teodor - Cererea nr. 92/04.03.2021.
  
HCA nr. 603 din 05.02.2021, privind întregirea normelor salariaților unității, încadraţi pe fracţiuni de normă

Data publicării: 05.02.2021, ora: 13:09

Revenire în pagina principală