Situaţia admiterii în clasa pregătitoare 2020

 Lista elevilor admişi:
 
Nr. crt.
Numele şi prenumele elevului
Unitatea
Etapa I Faza I
Etapa I Faza II
Etapa II
Etapa Ajustări
 
 
 
 
-
-
-

Revenire în pagina anterioară

Datele vor fi publicate doar la finalizarea fiecărei etape !!!